Title Image

Handleiding

Hier vind je de handleiding van Taal: doen!

Foto’s, presentaties en stappenplannen voor de kastinrichting zijn te vinden onder Beeldmateriaal.

Handleiding Taal: doen!

Registratie voor de kinderen

Dit is de eerste registratiemogelijkheid. Alle werkjes voor groep 3 staan op een rij, kinderen kunnen iedere keer als ze het werkje gedaan hebben het vakje erachter inkleuren. De werkjes voor groep 4 zijn opgenomen met het bijbehorende doel, ook deze werkjes kunnen de kinderen meerdere keren maken. De werkjes voor de kinderen uit groep 5 t/m 8 zijn opgenomen zonder doel. Kinderen vullen zelf in wat ze geleerd hebben. Daarbij is het belangrijk dat ze de woorden kennen die horen bij leren en het formuleren van doelen.

Aftekensysteem kind

Registratie vanuit doelen

Wil je werken vanuit doelen dan staan hier alle kinddoelen op een rij. Je ziet een voorbeeld van een doel gekoppeld aan de werkjes waarmee je kunt werken aan dit doel. In het excelbestand bij registratie fase 3 vind je het overzicht van alle werkjes die gekoppeld zijn aan de doelen.

Kinddoelen groep 3Kinddoelen groep 4 & 5Kinddoelen bovenbouw
Voorbeeld registratiekaart middenbouw
Voorbeeld registratiekaart bovenbouw

Registratie voor de leerkracht

Dit is de lijn van de leerkracht, hier vind je het overzicht van alle spellingafspraken gekoppeld aan cito 3.0. En hier vind je de periodeplannen voor een heel jaar. Zo garandeer je je aanbod.

Spellingdoelen
Periodeplan middenbouwPeriodeplan bovenbouw
Periodeplan groep 3 & 4Periodeplan groep 5 & 6Periodeplan groep 7 & 8

Bovenstaande voorbeelden van registratiekaarten kunnen worden gemaakt en ingezet wanneer de leerkracht een groepsoverzicht wil maken. Bovenaan de kolommen kunnen de namen van de kinderen dan ingevoegd worden.

Overzichten

“Tijdens de pauze vertellen kinderen trots wat ze gedaan hebben.”

Beeldmateriaal

Algemene presentatie Taal: doen!
Presentatie inrichting van de kast

Hulp nodig bij het inpakken van de kast? Bekijk het stappenplan.

Stappenplan