Wat is Taal: doen!

Met Taal: doen! nodigen we kinderen van 6 t/m 12 jaar uit om actief, vlot en gevarieerd met taal aan het werk te gaan. We nodigen kinderen uit om te genieten van taal. En het werkt, leerkrachten zien gemotiveerde kinderen. Taal; doen! past uitstekend in de lijn van het kind.

Karakteristiek voor Taal: doen! is het beleven, begrijpen en beheersen. De taallijn doet bij kinderen beroep op hun zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, het samenwerken en creatief en analytisch denken.

Het materiaal is flexibel in te zetten en geschikt voor diverse groeperingsvormen. De inhoud is geschreven vanuit vier kernen, die onderling sterk met elkaar samenhangen, want taal is overal.

Sprekend materiaal

Taal: doen! is kleurrijk en sprekend. Het materiaal bestaat uit houten doosjes en kunststof kaarten en wordt geleverd in een houten kast met vier laden. Alles kan zo overzichtelijk opgeborgen worden.

Kinderen kunnen vrijelijk een werkje kiezen. Op elk werkje staat het doel vermeld. De taak is helder omschreven, zodat een kind direct aan de slag kan. De tijd die een kind nodig heeft om een werkje te maken, varieert sterk per kind en per werkje.

De vier kernen van Taal: doen!

icoon-rood
Kerndoeldekkend

Taal & de basis

De basis bestaat uit een kerndoeldekkende spellings- en grammaticalijn, die gebaseerd is op de referentieniveaus. Er zijn raad&daadkaarten waarop algemeen taalaanbod staat, zoals het maken van mindmaps. Natuurlijk komen ook woordbenoemen en zinsontleden aan bod. Terwijl kinderen aan hun goede taalbasis werken, kunnen ze aan de slag met de volgende kernen:

icoon
Hoe gebruik ik taal?

Taal & ik

Hoe gebruik ik taal? Wat past van nature bij mij? Welke manieren van uitdrukken zijn er nog meer? Hoe communiceer ik? Hoe word ik mij daar bewust van? En wat hoor en zie ik bij de ander. Het gaat hier onder andere om interactie en de sociaal-emotionele ontwikkeling, gevoels- woordenschat, uitdrukkingen en gezegden en filosofische denkvragen.

icoon-geel
Uiting geven

Taal & expressie

Op welke manieren kan ik communiceren? Welke verschillende vormen zijn er? Met welk doel gebruik ik bepaalde vormen dan? En hoe doet de ander dat? Bij Taal en expressie komen bijvoorbeeld poëzie, kinderliteratuur, beeldtaal, sociale media en andere creatieve uitingsvormen aan bod.

icoon-groen
Wat gebeurt er om mij heen?

Taal & wereld

Wat gebeurt er om mij heen? Hoe ga ik om met informatie? Hoe kan ik iets onderzoeken? Op welke manieren kan ik gevonden informatie verwerken? Het gaat dan onder meer over lezen en begrijpen van teksten, aanleren van onderzoeksvaardigheden en verwerken en presenteren van informatie op verschillende manieren.

Ontwikkeld vanuit het Referentie­kader taal en rekenen

Taal: doen! integreert volledig

Bovenstaande inhouden zijn ontwikkeld vanuit het Referentiekader taal zoals die zijn opgesteld in opdracht van het ministerie van OC&W (SLO, 2009). In elk werkje komen inhouden aan bod die passen bij meerdere taaldomeinen:

• woordenschat
• mondeling taalgebruik
• begrijpend lezen
• taalbeschouwing
• spelling
• mediataal
• stellen

Hoewel Taal: doen! een volledig taalaanbod biedt, is het zeker ook geschikt om te combineren met andere taalmaterialen en (onderdelen uit) andere methoden. Op de kaarten staan leeraanbod, gesloten en open verwerkingen voor de inoefening van de vaardigheid en mogelijkheden tot eigen variaties vanuit het kind. Door feedback en reflectie wordt het kind uitgedaagd en aangespoord verder te gaan en méér met taal te doen.

Taal: doen! werkt voor kind èn voor leerkracht

Handleiding die handvatten biedt

Voor de leerkracht is er een handleiding die handvatten biedt op inhoud en op organisatie. De handleiding bevat tips om kinderen te begeleiden tijdens de verdiepingsfase en hen te stimuleren om eigen variaties en verwerkingen te gaan bedenken. Ook wordt er achtergrondinformatie gegeven en is er een lijst met gebruikte en aanbevolen literatuur en websites. Taal: doen! helpt de leerkracht in haar klassenmanagement zodat er montessoriaans gewerkt kan worden.

Echt doen, want kinderen:

Krijgen taalinzicht

Worden uitgedaagd

Kunnen individueel en samen werken

Hebben plezier in taal

Werken vakoverstijgend

Krijgen honger naar meer

Leren juist handelend

 

De foto’s op deze website zijn gemaakt op montessorischool ’t Heem in Hengelo.